Kontakt



Alla uppdrag utförs eller leds av utbildad personal.

Hannah Hansen, Trädgårdsmästare
hannah@tradgardlidingo.se

 

Charlotte Westring, Trädgårdsingenjör/Trädgårdsarkitekt
charlotte@tradgardlidingo.se